kalisha 是什么意思 | Sema kalisha kwa Kichina

-kalisha

【动】
1. 让某人坐在某物的上方, 让别人坐下
例句:Mwalimu alipoingia darasani aliwakalisha wanafunzi kitako.
释义:老师进教室时让学生们都坐下。
2. <转> 让某人得到某个职位


This is default text for notification bar