kasorobo 是什么意思 | Sema kasorobo kwa Kichina

kasorobo

kasoro roba 的简写,意思是“差一刻钟”


This is default text for notification bar