katiba 是什么意思 | Sema katiba kwa Kichina

katiba

【名】 (-)
1. 章程,规则,尤指党派或公司里做事的准则
例句:Kampuni inayotarajiwa kuongezeka ni lazima kuwa na katiba nzuri.
释义:如果一个企业想要扩张,就必须有好的公司章程。
2. 宪法
例句:Kila nchi ina katiba yake.
释义:每一个国家都有自己的宪法。


This is default text for notification bar