kawaida 是什么意思 | Sema kawaida kwa Kichina

kawaida

【名】 (-)
1. 正常的、通常的情况
例句:Katika tukio lisilo la kawaida, mzee Ali amekufa.
释义:在这个离奇的事件中,阿里老先生死去了。
例句:Kama kawaida (yake) alikuwa amekwenda kucheza karata.
释义:就像往常一样,他当时去打牌了。
2. 惯例,习俗
例句:Kawaida ni kama sheria.
释义:习俗就好似法律。


This is default text for notification bar