kialfabeti 是什么意思 | Sema kialfabeti kwa Kichina

kialfabeti

【副】
以字母表的顺序


This is default text for notification bar