kichwa 是什么意思 | Sema kichwa kwa Kichina

kichwa


【名】 (vi-)
1. 头,头部
2. 飞机,火车,货车的头部,火车头
3. 文章的标题,抬头
例句:Kichwa cha kuku hakistahili kilemba.
释义:<谚> 母鸡的头上缠不上头带。

kichwa


【名】 (vi-) [yu-/wa-,连接词 cha/vya]
最重要的人,带头的
词组:kichwa cha familia 一家之主
词组:kichwa kikubwa 自以为是的人,咄咄逼人的人
词组:kichwa kigumu 听不进去别人话的人


This is default text for notification bar