kidonge 是什么意思 | Sema kidonge kwa Kichina

kidonge I

【名】 (vi-)
药丸,药片

kidonge II

一卷线状的物体,比如一卷线或一卷铁丝、电线等


This is default text for notification bar