kiswahilia 是什么意思 | Sema kiswahilia kwa Kichina

kiswahilia

【副】
以斯瓦希里语化的方式
词组:kwa maandishi (ya) kiswahilia 用斯瓦希里语化的写法来表达


This is default text for notification bar