kulia 是什么意思 | Sema kulia kwa Kichina

kulia I


【副】
右侧,右边,常见于词组 -a kulia
例句:Kwa upande wa kulia kuna jumba kubwa.
释义:在右侧有一栋高楼。

-kulia II


【动】
在某个地方长大
例句:Nimekulia nchi ya Uchina.
释义:我在中国长大。

kulia III

-lia


This is default text for notification bar