kuliko 是什么意思 | Sema kuliko kwa Kichina

kuliko I

【连】
超过,比……更,比较起来更
例句:Yeye ni mrefu kuliko mimi.
释义:他比我高。

kuliko II

【副】
那里(指代还不清楚的位置)


This is default text for notification bar