kutoka 是什么意思 | Sema kutoka kwa Kichina

kutoka


【连】
从……而来,从……起,常与具体地点连用
例句:Alichomoa biri moja kutoka katika mfuko wake.
释义:他从自己的口袋里取出一支卷烟。

kutoka

-toka


This is default text for notification bar