kuwa 是什么意思 | Sema kuwa kwa Kichina

kuwa

【代】
表示下一个短句将补足前一个句子中缺少的成分
例句:Alisema kuwa atakuja.
释义:他说他会来。

kuwa

-wa


This is default text for notification bar