kwa 是什么意思 | Sema kwa kwa Kichina

kwa


【介】
1. 用,表示进行某个行为时所需要的用具,道具
例句:Katika Afrika Mashariki watu hula chakula kwa mkono.
释义:在东非人们经常用手抓饭吃。
2. 表示行为的方式,方法,途径等等
词组:-andika kwa herufi za kichina 用中文字符写
词组:kwa nini 为什么?
词组:kwa sababu gani 为什么?

kwa


【介】
和名词连用,表示在某人或某物那里
例句:Nitanunua kitabu kwa Ali.
释义:我会在阿里的商店里买书

kwa


【介】
表示历时,在……时间内
词组:kwa miaka mingi 很多年

kwa


【介】
和动词不定式连用,表示做某事的方式或同时进行的其他事情
例句:Watoto wanaende shuleni kwa kufungana mikononi moja kwa moja.
释义:小朋友们手牵着手去学校。

kwa


【介】
表示几分之几
词组:tatu kwa nne 四分之三


This is default text for notification bar