kwani 是什么意思 | Sema kwani kwa Kichina

kwani


【代】
为什么?怎么?(kwa nini 的简写)
例句:Kwani umechelewa hivi?
释义:你怎么迟了这么多?

kwani


【连】
因为
例句:Wao wawili hawakuelewana vizuri kwani wakati yule msichana alikuwa wa miaka kumi na tano tu, na mumewe alikuwa zee la miaka arobaini.
释义:他们两个人并不能很好地理解对方,因为当那个女孩儿才十五岁的时候,她丈夫已是四十多岁的人了。


This is default text for notification bar