kwenye 是什么意思 | Sema kwenye kwa Kichina

kwenye


【代/介?】
表示有……的地方,在某处
例句:Jana usiku nilikwenda kwenye karamu ya shule yangu.
释义:昨天晚上我去了我学校的聚会。


This is default text for notification bar