lazimisha 是什么意思 | Sema lazimisha kwa Kichina

-lazimisha

【动】
强迫,强制做某事
例句:Sauti ya askari imenilazimisha kusimama.
释义:警察的声音让我不得不停下来。


This is default text for notification bar