lisha 是什么意思 | Sema lisha kwa Kichina

-lisha

【动】
1. 给某人东西吃,喂某人,比如给孩子或孩子吃饭
例句:Yule mtoto ni mdogo sana. Kwa sababu hiyo mamake amemlisha chakula laini.
释义:那个孩子还很小,所以他的妈妈只喂了他软的事物。
2. 养活某人,尤其指给某人吃饭的钱,养某人
例句:Jukumu la mwanamme ni kuwalisha familia yake.
释义:男性的职责是供养家庭。
3. 给动物喂食
例句:Kila siku ni lazima nilishe ng’ombe mara tatu.
释义:每一天我都得给牛喂食三次。


This is default text for notification bar