maanisha 是什么意思 | Sema maanisha kwa Kichina

-maanisha

【动】
说明,表达,意思是指
例句:Neno hili linamaanisha nini?
释义:这个词是什么意思?


This is default text for notification bar