maarifa 是什么意思 | Sema maarifa kwa Kichina

maarifa


【名】 [ya-]
1. 经验,经历,常指年纪增长带来的历练
2. 知识,学识,学问
3. 技巧,策略


This is default text for notification bar