madhumuni 是什么意思 | Sema madhumuni kwa Kichina

madhumuni

【名】 [ya-]
做某件事的动力,原因,意图,内核,决意
例句:Madhumuni ya kuanzishwa kwa jeshi la polisi ni kulinda usalama wa raia na mali zao.
释义:创建警察部队的意图是为了保护国民的人身安全和他们的财产安全。


This is default text for notification bar