maelezo 是什么意思 | Sema maelezo kwa Kichina

maelezo


【名】 [ya-] <少见单数形式 elezo>
1. 解释,说明,描述
词组:maelezo ya matumizi 使用说明
2. 标注


This is default text for notification bar