maji 是什么意思 | Sema maji kwa Kichina

maji


【名】 [ya-]
1. 水
词组:-enye maji 含水的,湿的
词组:maji machafu <俗> 酒
2. (水果或其他含有水分的物体的)汁液
词组:maji ya machungwa 橙汁

maji


【形】
有水的
例句:Nguo ile i maji.
释义:那件衣服是湿的。


This is default text for notification bar