masafa 是什么意思 | Sema masafa kwa Kichina

masafa

【名】 [ya-]
1. 距离,(较长的)行程,旅程
2. 射程
词组:makombora ya masafa marefu 远程导弹


This is default text for notification bar