mtaa 是什么意思 | Sema mtaa kwa Kichina

mtaa

【名】 (mi-)
街道,街区
例句:Mtaa huu ndio makao makubwa ya serikali.
释义:这条街道是很多政府部门的办公地址。
词组:lugha ya mtaani 俗语


This is default text for notification bar