muuzaji 是什么意思 | Sema muuzaji kwa Kichina

muuzaji

【名】 (wa-)
售货员,与表示具体销售物品的名词连用
词组:muuzaji nyama 卖肉的人


This is default text for notification bar