nakala 是什么意思 | Sema nakala kwa Kichina

nakala

【名】 (-)
1. 一份(文件),一本(书)
2. 誊写稿,抄写稿,尤指文档、图画的拷贝
词组:nakala laini 软拷贝,指通过电脑数据进行备份
词组:nakala ngumu 硬拷贝,常指打印稿或装订起来的复印或打印稿
3. 报纸杂志的一个版


This is default text for notification bar