ndi 是什么意思 | Sema ndi kwa Kichina

ndi-

【代】
表示确认的指代名词,也可以变形成其他形式,比如 ndiyo, ndizo
例句:Hiyo ndiyo kalamu yangu.
释义:这个就是我的笔。


This is default text for notification bar