njaa 是什么意思 | Sema njaa kwa Kichina

njaa

【名】 (-)
1. 饥饿
例句:Nina njaa. 或 Naona njaa. 或 Nasikia njaa.
释义:我饿了。
2. 饥荒
例句:Njaa inaenea nchini Kenya.
释义:在肯尼亚饥荒的范围正在扩大。


This is default text for notification bar