nyanyasa 是什么意思 | Sema nyanyasa kwa Kichina

-nyanyasa

【动】
1. 虐待,用非常粗暴的方式对待某人
2. 剥削某人


This is default text for notification bar