nyundo 是什么意思 | Sema nyundo kwa Kichina

nyundo

【名】 (-)
1. 锤子,铁锤
2. <转> 身材矮小的人