pingamizi 是什么意思 | Sema pingamizi kwa Kichina

pingamizi

【名】 (- 或 ma-)
障碍,阻碍
词组:-weka pingamizi 设置障碍,对……造成阻碍


This is default text for notification bar