pitisha 是什么意思 | Sema pitisha kwa Kichina

-pitisha

【动】
1. 让某人或某事通过
例句:Wao huipitisha siku ya kwanza kwa kutayarisha chakula.
释义:他们通常准备食物来消磨第一天的时光
词组:-pitisha wakati 消磨时间
2. 通过计划或法案
例句:Sheria hii ilipitishwa tena na Bunge.
释义:这一条法案又一次被议会通过。


This is default text for notification bar