punde 是什么意思 | Sema punde kwa Kichina

punde

【副】
刚过去的一瞬间,一转眼的时间
例句:Uhusiano wetu ulianza kuchipuza kidogo, lakini punde nilipopata kazi mkurugenzi alinituma nje.
释义:我们之间的关系才刚刚发展,没过多久我就得到了一份工作,老板将我派到国外。
词组:punde kidogo 只一小会儿时间
词组:punde si punde 一瞬间;突然


This is default text for notification bar