saa 是什么意思 | Sema saa kwa Kichina

saa


【名】 (- 或 ma-)
小时
例句:Mkutano utaanza baada ya masaa mawili.
释义:会议两个小时之后开始。

saa


【名】 (-)
钟点,点
例句:Mimi hufika shuleni saa mbili kamili.
释义:我每天两点准时到学校。
词组:saa hizi 现在(这个时间),现在(这个钟点)

saa


【名】 (-)
(手)表,钟
例句:Saa yangu imechelewa.
释义:我的表慢了。


This is default text for notification bar