sauti 是什么意思 | Sema sauti kwa Kichina

sauti


【名】 (-)
声音,声响
例句:Tafadhali, sema tena kwa sauti.
释义:不好意思,请大声再说一遍。
词组:-wa na sauti 指某人很有影响力


This is default text for notification bar