shahidi 是什么意思 | Sema shahidi kwa Kichina

shahidi

【名】 (ma-) [yu-/wa-]
1. 证人,作证的人
例句:Kesi itakuwa ni ngumu. Kwa sababu hatuna mashahidi wa kutosha.
释义:这场官司会很困难,因为我们没有足够的证人。
2. 证明人,保证人
3. 殉道者,殉教者


This is default text for notification bar