shida 是什么意思 | Sema shida kwa Kichina

shida


【名】 (-)
问题,麻烦
例句:Hamna shida!
释义:没事,没问题。
例句:Nimepata shida kubwa.
释义:我遇到大麻烦了。


This is default text for notification bar