shikwa 是什么意思 | Sema shikwa kwa Kichina

-shikwa

【动】
被抓住,被拿住1
词组:-shikwa na njaa 感到饥饿

  1. 与很多固定搭配连用,详见 -shika []

This is default text for notification bar