shitaki 是什么意思 | Sema shitaki kwa Kichina

-shitaki 1

【动】
1. 起诉,控告
例句:Polisi wamemshitaki kwa kushiriki ghasia.
释义:警方控告他参与暴动。
2. 责怪,责备
例句:Mwalimu amekushitaki kwa kuchelewa darasani.
释义:老师因为你在上课迟到而责备你。

  1. 也作 -shtaki

This is default text for notification bar