shughulikia 是什么意思 | Sema shughulikia kwa Kichina

-shughulikia

【动】
1. 从事某事,忙于某事
2. 是关于某事的


This is default text for notification bar