sikitika 是什么意思 | Sema sikitika kwa Kichina

-sikitika

【动】
1. 悲伤,哀伤
例句:Nimesikitika sana kusikia kwamba nimefeli mtihani.
释义:听到我考试没有通过之后我感到很悲伤。
2. 对所做的事情感到后悔,悔恨
例句:Nasikitika sana kumweleza mgeni njia isiyo sahihi.
释义:我很后悔给外国人指错了路。


This is default text for notification bar