sitisha 是什么意思 | Sema sitisha kwa Kichina

-sitisha

【动】
1. 停止,终止
例句:Wanaweza kuendelea kugoma au kusitisha mgomo.
释义:他们可以继续罢工或让罢工停下来。
2. 减缓,让某事发展停滞
例句:Watoto walisitisha masomo kwa kuwa wangehamia ng’ambo.
释义:孩子们中止了自己的学习因为他们可能移民去国外。


This is default text for notification bar