tingatinga 是什么意思 | Sema tingatinga kwa Kichina

tingatinga1

【名】 (-)
一种源于东非的现代绘画流派,大量使用颜色对比强烈的油漆绘图,风格多抽象、变形,以描述寓言故事和记录非洲人文为主

  1. 也作 tinga tinga []

This is default text for notification bar