tumbukia 是什么意思 | Sema tumbukia kwa Kichina

-tumbukia

【动】
1. 掉入水中或洞里
2. <转> 陷入困境,被卷入麻烦之中
例句:Vijana wengi wamejikuta wakitumbukia katika uvutaji wa madawa ya kulevya kwa sababu ya kuiga.
释义:很多青年由于模仿他人吸毒,结果让自己陷入吸毒的困境。