uhuni 是什么意思 | Sema uhuni kwa Kichina

uhuni

【名】 [u-]
1. 流浪,漂泊,无所事事
例句:Muda wanaoupoteza kwenye uhuni wao unawasababishia umaskini wako.
释义:他们无所事事地浪费时间,造成了他们的贫穷。
2. 放浪形骸,道德败坏
例句:Uhuni ni tabia inayochukiwa na jamii zote ulimwenguni.
释义:做不道德的事情是在全世界所有的社会中都遭到厌恶。


This is default text for notification bar