ukosefu 是什么意思 | Sema ukosefu kwa Kichina

ukosefu

【名】 [u-]
缺少,缺失
例句:Sera ya elimu haikuweza kutekelezwa vizuri kwa sababu ya ukosefu wa walimu.
释义:教育的政策没能很好的被实施原因是由于缺少老师。
词组:ukosefu wa fedha 缺钱
词组:ukosefu wa ajira 就业岗位稀少
词组:ukosefu wa ufahamiano 误解


This is default text for notification bar