usimamizi 是什么意思 | Sema usimamizi kwa Kichina

usimamizi

【名】 [u-]
监控,监察,监管,管理
例句:Mjomba wao ndiyo aliyepewa kazi ya usimamizi wa mirathi ya marehemu mama.
释义:他们的叔叔是负责管理死去母亲的遗产的人。


This is default text for notification bar