utawala 是什么意思 | Sema utawala kwa Kichina

utawala

【名】 (tawala)
1. 管理,统治
2. 政府,当局,也泛指行政、管理部门
例句:Nitasema kwa utawala kwamba hufai kuwa hapa.
释义:我会告诉政府你不应该待在这里。


This is default text for notification bar