utumiaji 是什么意思 | Sema utumiaji kwa Kichina

utumiaji

【名】 [u-]
寄送、发送给某人

utumiaji

【名】 [u-]
1. 使用
2. 花费