utumizi 是什么意思 | Sema utumizi kwa Kichina

utumizi

【名】 (matumizi)
1. 使用,利用
2. 花费,消耗(常用复数形式 matumizi)


This is default text for notification bar